Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


duutje

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Louis Victor Israels

Bunt Knuudje*

„Waarum, mien leev Truudje,
maakst du so 'n scheev Snuutje?
Ik will man en Duutje*!“

„Och! Laat dat doch, Luudje*!
Du büst en fien Spruutje*,
ik segg 't an mien Muudje!“

Do leep se na Muudje.
De satt vör dat Ruutje*
un att jüst en Stuutje*.

Se reep: „Mien good Muudje!
O, help mi doch! Luudje
will van mi en Duutje!“

„Wat sall dat?“, sprook Muudje,
„Du büst doch sien Bruudje!
D'rum geev hum en Duutje!“

Do gaff gau uns Truudje
en lecker sööt Duutje
hör Luudje up 't Snuutje!

*) Duutje = Kuss *) Knuudje = Knäuel *) Ruutje = kleine Fensterscheibe *) Spruutje = Sprössling *) Stuutje = Brötchen

duutje.1404155968.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/06/30 21:19 von chdirks

Seiten-Werkzeuge